Trest Gydromontazh JSC (the flagship company)

Address: 37 Karamyshevskaya naberezhnaya, Moscow 123423
Phone: +7 (499) 191-00-01, +7 (495) 788-96-77
E-mail: info@aothm.ru

Mosgydrostal, a branch of Trest Gydromontazh JSC

Address: 37 Karamyshevskaya naberezhnaya, Moscow 123423
Phone: +7 (495) 788-96-84, +7 (495) 788-96-85
E-mail: mgst-project@mgs.aothm.ru

Mostostroy, a branch of Trest Gydromontazh JSC

Address: 37 Karamyshevskaya naberezhnaya, Moscow 123423
Phone: +7 (495) 788-96-77
E-mail: info@aothm.ru

Gydrostroy, a branch of Trest Gydromontazh JSC

Address: 37 Karamyshevskaya naberezhnaya, Moscow 123423
Phone: +7 (495) 788-96-77
E-mail: info@aothm.ru

LLC Tsentralno-Asiatskiy Gydromontazh, an affiliate of Trest Gydromontazh JSC

Address: 405, 37/1 Bokhtar Street, Dushanbe, Tajikistan.
Phone: + 992 905 000 514
E-mail: komarova-ov@oao-thm.ru