Trest Gydromontazh JSC (the flagship company)

Address: 37 Karamyshevskaya naberezhnaya, Moscow 123423
Phone: +7 (499) 191-00-01, +7 (495) 788-96-77
E-mail: info@aothm.ru

Mosgydrostal, a branch of Trest Gydromontazh JSC

Address: 37 Karamyshevskaya naberezhnaya, Moscow 123423
Phone: +7 (495) 788-96-84, +7 (495) 788-96-85
E-mail: mgst-project@mgs.aothm.ru

Gydrostroy, a branch of Trest Gydromontazh JSC

Address: 37 Karamyshevskaya naberezhnaya, Moscow 123423
Phone: +7 (495) 788-96-77
E-mail: info@aothm.ru